Smalt Art 2015, Ostrava

Untitled (I.), 2015, enamel, 62,5 x 62,5 cm
Untitled (II.), 2015, enamel, 62,5 x 62,5 cm
Untitled (III.), 2015, enamel, 62,5 x 62,5 cm
Untitled (IV.), 2015, enamel, 125 x 125 cm
Untitled (V.), 2015, enamel, 125 x 125 cm

Geo Ego (group show), 2015, Gallery NTK , Prague

Exhibition view Geo Ego, 2015, Gallery NTK , Prague
Exhibition view Geo Ego, 2015, Gallery NTK , Prague

Exhibition view Metaplay Prague - Tokyo (Czech part), 2015, Toki Art Space, Tokyo

Exhibition view Metaplay Prague - Tokyo (Czech part), 2015, Toki Art Space, Tokyo
Monika Žáková, Jan Poupě, Kristýna Šormová, Exhibition view
Broken Shape M, 2015, oil and oil pastel on paper on canvas, 120 x 90 cm
Installation view, Pastel, Scissors, Paper, 2014, Cabinet Gallery, Brno, CZ, Foto: info@fotomisad.cz
Installation view, Prototype Studio, 2014, Prague, CZ, Foto: Prototype Studio
White in Black, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Folded in Brown, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Green Diagonal, 2014, oil and oil paslel on paper on canvas, 30 x 24 cm
From left to right, Broken Shape X, Paper Horizont, Untitled (Half), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 40 x 30 cm
Upcoming events, Pastel, Scissors, Paper, 2014, Cabinet Gallery, Brno, CZ
Broken Shape Y, 2014, oil and oil pastels on paper on canvas, 50 x 40 cm
From left to right, Broken Shape L, Broken Shape V, Broken Shape T, 2014, oil and oil pastels on paper on canvas, 30 x 24 cm
From left to right, Brown Diagonal, Untitled (Two),Untitled (Dark_Light), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 40 x 30 cm
Group show Studio Prototyp, 2014, Prague, CZ
Untitled (Gl), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 50 cm
Exhibition Metaplay, Prague – Tokyo (Czech part), 2014, Gallery of Art Critics, Prague, CZ
Exhibition view Metaplay Prague - Tokyo (Czech part)
Untitled (Herz), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm
Untitled (Gj), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 50 cm
Untitled (Oa), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 20 cm
Untitled (Ob), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 20 cm
Untitled (Oc), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 20 cm
Light, Blue, Diagonally, 2014, oil on paper on canvas, 120 x 90 cm
Untitled (Vmp), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 120 x 90 cm
Cologne Paper Art, 2014, sponsorship booth
Installation View of Cologne Paper Art, 2014, sponsorship booth
Installation View of Cologne Paper Art, 2014, sponsorship booth
Installation View of Cologne Paper Art, 2014, sponsorship booth
Installation View of Cologne Paper Art, 2014, sponsorship booth
Cologne Paper Art, sponsorship booth 11 – 13 April 2014 Vulkan-Halle, Lichtstraße 43, 50825 Köln
Vertical of Paper, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm
Web/Triangle, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm
White Stripes on Black, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm
White Stripes, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm
White Stripes on Brown, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm, private collection
Mimicry/Triangle, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm
Web/Balance, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm
Dark Spot, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm, private collection
Paper (Pale Green), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm, private collection
Untitled (Light), 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 50 x 40 cm, private collection
Black Spider, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Little Spider, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, privata collection
Paper of Nature, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Full of Darkness II, 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Little White Stripes II., 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Little White Stripes I., 2014, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
-
Prize of Art Critique 2014-7th Year of the Award for Young Artist under 30
Prize of Art Critique 2014-7th Year of the Award for Young Artist under 30 (3. award), 11 February – 9 March 2014, Gallery of Critics, Palace Adria, Prague
Untitled (Inner Line), 2013, oil on paper on board, 150 x 110 cm, private collection
Black Polygon, 2013, oil and pastel on paper on board, 190 x 150 cm
Focus Point, 2013, oil and pastel on paper on board, 175 x 120 cm, private collection
Installation view of exhibition 7th Year of the Award for Young Artist under 30 (5x 30 x 24 cm)
-
Untitled (Empty and Full Forms), 2013, oil and oil pastel on board, 25 x 20 cm, private collection
Untitled (Inner Lines), 2013, oil and oil pastel on board, 25 x 20 cm, private collection
Untitled (Focus Spot), 2013, oil and oil pastel on board, 25 x 20 cm, private collection
Untitled (Optical Axis), 2013, oil and oil pastel on board, 25 x 20 cm, private collection
Paper Horizon, 2013, oil on paper on board, 90 x 60 cm
Internal Links, 2013, oil on paper on board, 40 x 30 cm, private collection
Untitled, 2013, oil and oil pastel on paper on board, 40 x 30 cm, private collection
Untitled (1/4), 2013, oil pastel on paper on board, 30 x 25 cm
Untitled (Relief/Stars), 2013, mixed media on paper on board, 45 x 35 cm
Untitled (Mimicry), 2013, oil pastel on paper on board, 40 x 30 cm
Untitled (Paper/Web/Fabric), 2013, mixed media on paper on board, 45 x 35 cm
-
FLÄCHENSPANNUNG
Malerei & Objekte
Alena Anderlová, Matthias Materne, Monika Žáková
01.-30.11.2013
GALERIE NEXT – BAUTZNER STR. 6 (COURTYARD), 01099 DRESDEN
Installation View, 2013, Dresden
Installation View, 2013, Dresden
-
Nika Gallery, 2013, Prague
Monika Žáková, Nika Gallery, 23th September - 14th October 2013, Prague
-
Blurred Emptiness, 2013, Jihlava
Monika Žáková, Blurred Emptiness, 20th September - 18th November 2013, Půda Gallery, Jihlava
Rozostřená prázdnota
Monika Žáková
Galerie Půda, Jihlava.
Pokud se vrátíme do romantismu, tak jednou z idejí byla touha po nekonečnu. Spolu se snahou o nalezení absolutního principu, vedla též k úvahám o vztazích, jež existují mezi konečným a nekonečným. Pokud tedy chceme postihnout nekonečno v kterékoliv věci, v kterékoliv linii či ohybu, stane se, že se nekonečnost projeví ve formách konečnosti. Připomeňme si Goetha a Schellinga, kteří se snažili formulovat filozofii přírody v jevech života, které nelze vysvětlit zákony chemie, protože celá příroda je živá a skrze polaritu sil (kontrakce a expanze) vytváří celou složitost přírody a její progresivní vývoj. Byl to právě Ghoethe, který řekl, že každá věc má smysl jen jako část většího celku. Monice Žákové jde o celek jako takový, jež se vyvíjí z neustálého procesu a okamžiků, které se dějí ve stavu věci, tedy ve stavu plných otázek, které nikdy nebudeme moci pochopit do důsledku. V tomto stavu vzniká paradox, který popírá logiku a dává volnost nevědomí, které logicky odůvodníme až zpětně poté, co jsme něco vykonali (např. namalovali). Autorčiny nové obrazy odkazují svojí formální řečí k Op-artu a její estetické hravosti. Při bližším zkoumání, ale zjistíme, že ona hravost není až tak důležitá nýbrž dopomáhá k utváření nových výpovědních možností oproti lineárním geometrickým obrazům. Na výstavě v Galerii Půda jsou však zastoupeny tři různé přístupy. V úvodu jsem se zmiňoval o romantismu a jejích aspektech. Činil jsem tak s vědomím, že sama autorka se nechává inspirovat přírodou (a v dřívějších sériích i filozofií romantismu). Příroda sama o sobě tvoří řád, ale i disharmonii a chaos. Obrazy, kde se linie protínají s jinými liniemi, kde čáry se lísají k povrchu rozostřeného přírodního segmentu, nám dávají pocit nejistoty. Jistotou by nám mohly být linie nad povrchem přírodní rozostřené scenérie, jež směřují od jednoho bodu k druhému, tedy od nekonečna ke konečnému. Avšak přesto sami nevíme, jestli linie nejsou jen kořeny stromů, do nichž není vidět, dokud neodkryjeme půdu. Touto metaforou nám budou obrazy, které nemají žádné linie, žádné Op-artové triky. Jsou holou skutečností v přímé realitě, která, ale není realitou, nýbrž náznakem určité podstaty a fragmentu přírody, která přírodou být nemusí. Vidíme na nich mlhavou a očekávatelnou skutečnost, kterou dokážeme popsat, avšak onen zvláštní opar není schopen opadnout. Jsme tedy v neustálém očekávání v popisu věci. Jistou parabolou k těmto obrazům jsou strukturální obrazy, které pracují s vrstvením papíru a skládáním a dalším vrstvením ploch z papíru. I zde můžeme vidět paralelu s přírodou a vztahem k přítomnosti a doslovnému hmatatelnému důkazu o existenci. Přičemž jsme opět vržení před nejistou otázku, „co jsou zač“ a „co znamenají“. Tato nová sérii, které je otevřená a na počátku se může jevit jako jakási možnost zpracování Op-artu v jiné formě. Obraz Bez názvu (Prázdné a plné formy) je právě jakou si připomínkou přírody a nejisté skutečnosti, v níž se nacházíme při pohledu na některé Moničiny obrazy. Prostor se najednou nevytváří jen pomocí barevných bodů, jež tvoří stín, ale najednou je zde „opravdová“ hloubka. Ponoříme li se do obrazu tak se nám najednou vyjeví popis jakési „kachličky“ vytrhnuté ze stromu a vsazené do tikotu jejího zániku. Tento zánik je, myslím si, jen součást pro další zánik, jelikož zánikem začíná začátek a ten je stejně nejistý jako konec.
Vladimír Houdek.
-
Senzitive Eyes, 2014, Art Gallery, Brno
Installation View, 2013, Brno
Installation View, 2013, Brno
Installation View, 2013, Brno
Installation View, 2013, Brno
MONIKA ŽÁKOVÁ / CITLIVÉ OČI
Monika Žáková sleduje ve své malířské tvorbě už několik let jednu linii, jež se však větví a rozšiřuje směrem ke stále novým významům a zjištěním. Kříž a síť, jako klíčová slova pro charakteristiku její tvorby, jsou pojímány v různých variacích, jejichž škála se zvětšuje díky obměnám formálních zpracování. Vedle olejových barev a plátna pracuje Monika s papírem – vytváří koláže a obrazy kombinující plátno a papír jako podkladový materiál. Pro Výstavu v Galerii ART připravila Monika novou sérii obrazů inspirovanou op artem, již můžeme považovat za novou odbočku v síti její tvorby. Obrazy Moniky Žákové jsou vizuální poezií: skrývají nejednoznačná a z podstaty konkrétně nevyjádřitelná sdělení, metaforicky zakódovaná v kompozici formálních prostředků. Jsou výrazem sotva uchopitelných myšlenek, reakcí na okolní svět i vývoj obrazu jako takového, přičemž vnitřní souvislosti i vnější podobnosti mezi jednotlivými plátny vytváří komplexní a ucelený prostor pro asociace a poměrně volnou diváckou interpretaci. Základním sjednocujícím prvkem je pro díla Moniky Žákové síť, většinou formovaná do tvaru pavučiny. Přestože jsou tedy Moničiny obrazy často geometrickými kompozicemi, můžeme v nich sledovat silný vztah k organické přírodě, v níž se řád rovnocenně prolíná s nepřesností. Kromě tvarů a jejich uspořádání hraje důležitou roli také práce s materiálem, díky níž je umocněno senzuální působení obrazů. Vnitřní významovost abstraktní malby či koláže byla v tvorbě Moniky Žákové vždy zřejmá, nicméně v rámci postupného hledání výtvarných možností, problémů i řešení, se autorka v současné době zajímá především o vnější formální působení svých kompozic. Ke svým obrazům, ačkoli jsou na pohled podobné předchozím pracem, přistupuje nyní Monika s větším odstupem a určitou odosobněností nutnou při zkoumání obecných optických jevů. Typické motivy a v zásadě i chrakteristická tlumená barevnost v nejnovějších dílech přetrvávají, úhel pohledu se však proměňuje a autorka zaujímá pozici diváka, pro nějž vizuální efekt vytváří. Op art 60.let i jeho pozdější odnože a variace byl z velké části založen na aplikování fyzikálních a matematických vztahů v dílech výtvarného umění. Šlo zejména o vytvoření optické iluze, která funguje pro každého stejně, neboť cílí na schopnosti a vlastnosti, které mají všichni lidé společné. Monika Žáková tyto východiska přejímá, nepostupuje však přísně vědecky a její obrazy nejsou doslovnou formální hrou. Insipirace op artem je jen jednou z cest, kterou se její práce rozvíjí, aniž by rezignovala na témata a prostředky, jež se v ní dosud objevovaly. Na výstavě s názvem Citlivé Oči představí Monika Žáková tyto obrazy poprvé. Jejich prezentace je experimentem spočívajícím ve spojení geometricky traktované výstavní plochy s plátny založenými na vlastním optickém působení. Zrušení neutrálního pozadí a jeho začlenění do celkové instalace je aktem s předem neodhadovaným výsledkem a k tradici op artu je tak připojen prvek náhody. Ten nás vrací k principům Moničiny tvorby založené rovným dílem na geometrii i organické nedokonalosti. Monika Žáková (*1987) vystudovala v malířském ateliéru Jiřího Sopka na Akademii Výtvarných umění v Praze. Zaměřuje se na tvrobu závěsných obrazů, přičemž používá především plátno, papír, olejové barvy a olejový pastel. V prosinci loňského roku se představila samostanou výstavou nazvanou Monochromatika v pražské Galerii Jelení či výstavou Prázdný papír v Domě umění Opava.
/Klára Stolková/
Black Square/Black Star (Senzitive Eyes), 2013, oil and oil pastel on paper on canvas, 90 x 90 cm
Blind Spot (Senzitive Eyes), 2013, oil and oil pastel on canvas, 120 x 90 cm
Blending (Senzitive Eyes), 2013, oil and oil pastel on paper on canvas, 100 x 80 cm
Light Point (Sensitive Eyes), 2013, oil and oil pastel on paper on canvas, 42 x 33 cm
Linear Square (Sensitive Eyes), 2013, oil and oil pastel on paper on canvas, 42 x 42 cm, private collection
Mimicry (Sensitive Eyes), 2013, oil and oil pastel on paper on canvas, 65 x 50 cm
Perception Circle (Sensitive Eyes), oil and oil pastel on paper on canvas, 65 x 50 cm
Untitled I. (Sensitive Eyes), 2013, oil and oil pastel on paper on canvas, 42 x 33 cm
Untitled II. (Sensitive Eyes), 2013, oil and oil pastel on paper on canvas, 42 x 33 cm
-
Bland Paper, 2013, House of Art, Opava
Installation View, 2013, Opava
Prázdný papír
Monika Žáková je nadějnou mladou malířkou, která letos diplomovala v ateliéru Jiřího Sopka pražské AVU výrazným souborem prací nazvaným Linea Alba - Bílá čára. Projekt Prázdný papír, který Žáková připravila pro prostory Domu umění v Opavě, na její diplomovou práci volně navazuje. Už zde se objevil obraz, který pracuje se zajímavou technickou invencí: malba na papír nalepený na plátně, která se blíží čisté abstrakci. Autorka dosahuje fyzického momentu zvýrazňováním ohybů papíru, či jistých nedokonalostí, které obraz zpřítomňují a zároveň zdánlivě odosobněnému motivu vtiskávají vlastní příběh a charakter. Spojení Prázdný papír se tak stává spíše určitou alegorií: i prázdnota má vlastní obsah, který autorka jemnými tahy akcentuje. "Papírové obrazy" jsou v instalaci prolnuty plátny s tematikou abstrahovaných sítí či pavučin, která autorku v její tvorbě provází už několik let. Abstrakce Moniky Žákové není vyprázdněná, i monchromatický obraz skýtá vlastní naraci, jemné narážky na hmotný svět. Zejména jednotící motiv pavučiny je tradičně spojován s osudovostí, ale také teorií sítí v rámci poststrukturalismu nebo s tajemstvím, mystikou, která může být zlověstná i konejšivá: jak je tomu například v případě Pavučinového lesa ve snímku Krvavý trůn Akiry Kurosawy. Pavučina také odkazuje na Fibonacciho posloupnost, dokonalou matematičnost přírody. Monika Žáková své pavučiny komponuje do rytmických celků, často vycházejících ze základního prostorového rozvržení kříže. Nicméně v síti zdánlivě dokonalých, jemných nitek je místo i pro určitou nepravidelnost či chybu, která obrazům dodává na živosti, určitém "bytí zde". Autorka také pracuje s koláží, která se z původní předlohy pro kompozici maleb stala samostatnou jednotkou. Kolážovitá díla svou vizualitou odkazují na formální východiska surrealismu, nicméně spíše než s podvědomou snovostí pracují s principy jejího přemýšlení a hrou s kompozicí, která se v koláži může odehrávat rychleji a méně řízeně než v malbě. Obrazy s nalepenými papíry jsou potom jakýmsi mezistupněm koláží a olejových maleb. Monika Žáková ve své tvorbě vědomě navazuje na proud žen-umělkyň, na určitou společnou paměť. Inspirací jsou jí například díla Běly Kolářové a Toyen, ale také Louis Bourgeois nebo Evy Hesse. Jejich tvorba zde, ale funguje spíš jako potvrzení vlastních východisek, nabízející určitý pocit sounáležitosti, než jako přímá návaznost. Přestože dílo Moniky Žákové vyzdvihuje své ženské rysy, je především hlubokou formální i myšlenkovou analýzou světa, který umělkyně uchopuje z hlediska citlivých vazeb vlastního vnímání, přemýšlení a systematizování vnějších jevů i vnitřních principů.
Karina Kottová
White Cross, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Web/Forest, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Black Cross/Web, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Fans, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Fans III., 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Web III., 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
White Spider/Grid, 2012, oil and pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Paper/Stripes, 2012, oil and pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Black Spot, 2012, oil and oil pastel on canvas, 30 x 24 cm
Blank Paper/Blue, 2012 oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Blank Paper/Brown, oil on paper on canvas, 30x24 cm, 2012
Paper/Body, 2012 oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Blank Paper/Pale, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Blank Paper/Nude, 2012, oil on paper on canvas, 30 x 24 cm
Paper Diagonal, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Blank Paper/Corner, 2012, oil on paper on canvas, 30 x 24 cm
-
"Monochromatika", Jeleni Gallery, 2012-13, Prague
Installation View, 2012, Prague
Installation View, 2012, Prague
Monochromatika
Monika Žáková jako čerstvá absolventka ateliéru Jiřího Sopka si pro svoji první autorskou výstavu, kterou představí v Galerii Jelení, připravila sérii nových obrazů jednotného formátu 30x24cm. Název výstavy, který v sobě může nést odkaz k minimalismu (autorka se sama hlásí k Eve Hesse či, i když historicky a geograficky k jinému údobí výtvarného umění, k Běle Kolářové) je zde spíše chápán jako prázdnota plného obsahu. Tento zdánlivý paradox autorka sama popisuje jako hledání „prázdnoty prvotního materiálu“ tedy papíru, který se stává součástí celku. Zde Moničina pluralita nových obrazů plynule navazuje na její diplomovou práci, kterou nazvala Linea alba- bílá čára. Diplomovou práci, tvořili dvě série obrazů. První série byla malována neobvyklou technikou. Byl zde použit papír, který byl impregnován na plátno a poté domalováván olejem (prázdnota-konec a začátek). V druhé sérii začala pracovat na obrazech, kde byla ústředním motivem abstraktní geometrická linie čar. Ale aby linie nebyli jenom na prázdné tuze vymalované ploše obrazu, objevila fascinaci rozmazaných, přiostřených tu a tam lehce zamlžených náhodně nalezených fotografií ve svém archivu. Ty následně ještě vytiskla na běžný papír a různými přístupy až pokusy, ať už náhodnými či promyšlenými dál zpracovávala. Poté výslednou skici, opět oskenovala a z té to následné postprodukce vznikaly podklady pro obrazy. Nezmiňuji tento postup práce náhodou. Tvorba Moniky Žákové osciluje mezi abstraktním a realistickým vyústěním malovaného obrazu, jenž nám dovoluje přijmout její vnitřní parabolu mezi minulostí a prožitou skutečností, v níž se nacházíme a dotváříme ji dle daných myšlenkových pochodů, díky kterým můžeme popsat objekt a subjekt. Tuto danou skutečnost si uvědomujeme běžnou sounáležitostí našich dní, s nimiž jsme spjati bděním či sněním. Je otázkou do jaké míry jsme ochotni přijmout akceptované tvarosloví, jenž se nám nabízí v podobě popsaného a zafixovaného kódu, s nímž následně pracujeme a říct, že např. pavučina je ostrá linka natažená z jednoho bodu do druhého a následně vykrácena do celé plochy obrazu. Obrazy nám tak nabízejí ideu konce i začátku nového kódu, který jsme před tím vnímaly jako přírodní pavučinu utkanou pavoukem. Takto mohou vznikat i nové konotace, při pohledu na prázdné, pročež vždy sofistikované plochy skládaného papíru (v různých odstínech pastelových barev, které umocňují neidentifikovatelnou stopu reality), jenž tvoří a nemusí tvořit, onen zmiňovaný konec, jakýsi bod nula. Autorka nás nabádá, abychom začali hledat nové výrazy pro zaniklé věci, které nám byli známi a nyní je musíme opět shledat (např. rozmazaná fotografie versus ostrá linie). Jednotnost a skladba instalace, kde až v puristické symbióze s výstavním prostorem vyniká velkorysost malého formátu, se umocňuje pocit neznáma a hledání zmíněných nových a známých výjevů. Monika dál pracuje s vrstvou zaniklé doby. Pracuje s pocitem konce, který se odkládá novým a novým namalovaným obrazem. Až bude konec, začne znovu. V tom je radost jejich obrazů.
Vladimír Houdek
Lomena, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Spider Lines, 2012, oil and oil pastel on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Black Spot, 2012, oil and oil pastel on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Paper/Eye, 2012, oil and oil pastel on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Cobweb Geometry, 2012, oil and oil pastel on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Blue Quarry, 2012, oil on paper on canvas, 30 x 24 cm
Blue Diagonal, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Green Diagonal, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Blank Paper, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Black Quarry, 2012, oil on paper on canvas, 30 x 24 cm
Paper/Gray, 2012, oil on paper on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Paper/Twig, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
-
Linea Alba- White Line (Diploma Work)
Installation View, 2012, National Gallery, Prague
From the series Linea Alba-White Line (Sepia), 2012, oil and oil pastel on canvas, 150 x 100 cm, private collection
From the series Linea Alba-White Line (Spider), 2012, oil and oil pastel on canvas, 150 x 100 cm, private collection
From the series Linea Alba-White Line (Black), 2012, oil and oil pastel on canvas, 150 x 100 cm
From the series Linea Alba-White Line (White), 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 150 x 100 cm, private collection
From the series Linea alba-White line (Web), 2012, oil and oil pastel on canvas, 150 x 100 cm
From the series Linea Alba-White Line (Full of Emptiness), 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 165 x 135 cm, private collection
From the series Linea Alba-White Line, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 150 x 100 cm
From the series Linea Alba-White Line (Spot), 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 150 x 100 cm
Untitled, 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 30 x 24 cm
Untitled (Black Web), 2012, oil and oil pastel on paper on canvas, 60 x 45 cm
-
Collage 2012/2011
Untitled (Wig), 2011, 29 x 21 cm
Untitled (Little Circle), 2011, 29 x 21 cm
Untitled (Spider), 2011, 29 x 21 cm
Untitled (Rope), 2011, 21 x 14 cm
Untitled (Shards), 2011, 21 x 14 cm
Untitled (Hair/Night), 2011, 21 x 14 cm
-
6th Zlín Youth Salon 2012, Zlín House of Arts and Zlín Chateau, Zlín
Foto: Kolektiv Studio
-
Vladimír Houdek & Monika Žáková, The White Dress,2011, Gallery Pavilon, Prague
Installation View, 2011, Prague
Monika Žáková, From the series The White Dress, 2011, mixed media on paper, 29,7 x 21 cm
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
-
Vladimír Houdek & Monika Žáková, Strings on Your Fingers, 2011, 35M2 Gallery, Prague
Installation View, 2011, Praha
Sophie Scholl, 2011, mixed media on canvas, 30x24 cm, private collection
Web, 2011, oil on canvas, 30 x 24 cm, private collection
Wig, 2011, iol on canvas, 30x24 cm, private collection
Fans II., 2011, oil on canvas, 30x24 cm
Flowers I., 2011, oil on canvas, 30x24 cm
Nebel, 2011, oil on canvas, 30x24 cm
Wig II., 2011, oil on canvas, 30x24 cm
Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
I. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
II. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
III. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
IV. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
V.Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
VI. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
VII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
VIII.Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
IX. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
X. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XI. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XIII.Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XIV. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XV. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XVII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XVIII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XIX.Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XX. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXI. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXIII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXIV. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXV. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXVI. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXVII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXVIII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXIX. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXX. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXXI. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXXII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXXIII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXXIV
XXXV. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXXVI. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXXVII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXXVIII. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XXXIX. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm
XL. Drawings H. wie D., 2011, mixed media on paper, 29,5 x 21 cm